Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności obejmuje zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pozyskanie przedmiotowych danych odbywa się poprzez sklep internetowy: www.alovestudio.pl (zwany dalej: „Sklepem Internetowym”)
 2. Administratorem danych jest firma LAPWING (ALOVESTUDIO) KAMIL CZAJKOWSKI z siedzibą w Świebodzicach (58-160), ul. Krzywoustego 20, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 886 286 84 04 prowadzona przez Kamila Czajkowskiego (zwana dalej: „ALOVESTUDIO”)
 3. Wszystkie dane osobowe jakie zbiera ALOVESTUDIO poprzez Sklep Internetowy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO
 4. ALOVESTUDIO dokłada wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem zabezpieczyć dane osobowe Klientów, którzy odwiedzają Sklep Internetowy  

I) Podstawa prawna i rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. ALOVESTUDIO zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 2. Przypadki w których zbierane są dane osobowe:
  • w momencie złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym celem zrealizowania umowy sprzedaży.Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • W momencie rejestracji konta w Sklepie Internetowym celem stworzenia własnego indywidualnego konta oraz zarządzania nim. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • W momencie subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter’a) celem zrealizowania umowy, która obejmuje usługę świadczoną drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w momencie wykorzystania formularza kontaktowego celem zrealizowania umowy, która obejmuje usługę świadczoną drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w momencie wykorzystania usługi „dodaj opinię” celem zrealizowania umowy, która obejmuje usługę świadczoną drogą elektroniczną. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Przy rejestracji konta w Sklepie Internetowym konieczne jest podanie przez Klienta:
  • adresu e-mail;
 4. W momencie rejestracji konta Klient tworzy indywidualne hasło umożliwiające późniejszy dostęp do konta. Istnieje możliwość zmiany hasła zgodnie z poniższymi wytycznymi.
  • W momencie, gdy Klient utraci hasło do indywidualnego konta, Sklep Internetowy pozwala na utworzenie nowego hasła. Przypomnienie hasła nie jest wysyłane przez ALOVESTUDIO, ponieważ hasło jest szyfrowane (nie do odczytania) i w takiej formie jest przechowywane. Aby utworzyć nowe hasło konieczne jest podanie adresu e-mail w formularzu „Zapomniałeś hasła” dostępnym przy formularzu logowania na indywidualne konto w Sklepie Internetowym. Na wskazany adres e-mail Klient otrzyma wiadomość, która zawiera przekierowanie do odpowiedniego formularza, który pozwoli na utworzenie nowego hasła.
  • ALOVESTUDIO gwarantuje swoim Klientom szyfrowane i bezpieczne połączenia w trakcie logowania do konta Klienta oraz przesyłania danych osobowych w Sklepie Internetowym. ALOVESTUDIO używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących danych oraz utrudnia przechwytywanie dostępu do konta przez nieupoważnione osoby lub systemy. Ponadto ALOVESTUDIO nigdy nie wysyła próśb o podanie danych do logowania lub haseł dostępu do konta Klienta.
 5. Przy składaniu zamówień w Sklepie internetowym konieczne jest podanie przez Klienta:
  • adresu e-mail;
  • danych adresowych takich jak:
   • imię i nazwisko,
   • miejscowość i kod pocztowy;
   • ulica, numer mieszkania lub domu;
   • numer telefonu;
   • kraj.
 6. Dla przedsiębiorców dostępne jest dodatkowe pole pt.:
  • nazwa firmy
 7. W celu zapisania się na Newsletter konieczne jest podanie przez Klienta:
  • Adresu e-mail
 8. W celu skorzystania z formularza kontaktowego konieczne jest podanie przez Klienta:
  • Imienia i nazwiska
  • Adresu e-mail
 9. W celu skorzystania z usługi umożlwiającej wysłanie zdjęcia zawierającego zakupione w Sklepie Internetowym produkty konieczne jest podanie przez Klienta:
  • Imienia i nazwiska
  • Adresu e-mail
 10. ALOVESTUDIO przetwarza anonimowe dane związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu) w celu generowania statystyk pomocnych przy administrowaniu Sklepu Internetowego. Dane te mają charakter anonimowy i nie są ujawniane osobom trzecim. Ponadto mogą zostać gromadzone dane związane z zachowaniem Klientów w Sklepie Internetowym takie jak klikanie konkretnych linków i odnośników. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług
 11. Egzekucja roszczeń – mogą być w tym przypadku przetwarzane niektóre dane osobowe Klienta – podstawą prawną jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 12. Podanie danych osobowych do ALOVESTUDIO jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. Skutkiem nie podania danych osobowych może być:
  • Brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie Internetowym
  • Brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie Internetowym
  • Brak możliwości korzystania z usług w Sklepie Internetowym

II) Długość przechowywania danych osobowych oraz informacja o tym komu udostępniane są dane osobowe

 1. W związku z realizacją usług przez ALOVESTUDIO dane osobowe Klientów mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych niezbędnych do prowadzenia Sklepu Internetowego, tj. dostawcy hostingu oraz dostawcą świadczącym usługi księgowe, systemy marketingowe, systemy analizujące ruch w Sklepie Internetowym, podmiotom świadczącym usługi kurierskie.
 2. Jak długo przechowywane są dane osobowe.
  • ALOVESTUDIO przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie jego zgody, wówczas dane przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody dane osobowe przetwarzane są przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie ALOVESTUDIO może podnosić i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Termin przedawnienia wynosi lat dziesięć (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej), a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń o świadczenia okresowe wynosi trzy lata.
  • W momencie, gdy wykonana umowa stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych Klienta, wtedy dane osobowe są przetwarzane tak długo jak jest to konieczne do wykonania umowy, a po tym okresie przez czas odpowiedni do okresu przedawnienia roszczeń. Termin przedawnienia wynosi dziesięć lat (chyba, że przepisy szczególne mówią inaczej), a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń o świadczenia okresowe wynosi trzy lata.
 3. W celu dostarczenia zamówionych produktów (po dokonaniu zakupu w Sklepie Internetowym) dane osobowe Klienta mogą być przekazane do następujących podmiotów:
  • Poczta Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie;
  • firma kurierska DPD;
  • firma InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
 4. W momencie dokonania przez Klienta subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) na adres e-mail Klienta ALOVESTUDIO rozpocznie wysyłkę wiadomości elektronicznych, które zawierają informacje handlowe o nowych produktach promocjach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 5. W momencie skierowania do ALOVESTUDIO żądania przez uprawnione organy państwowe (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Policja, Prokuratura, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) o udostępnienie danych osobowych, dane te zostaną przez ALOVESTUDIO udostępnione.

III) Pliki Cookies

 1. ALOVESTUDIO wykorzystuje technologię Cookies. Celem jest dostosowanie funkcjonalności Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów. Można wyrazić na to zgodę – aby wpisane przez Klienta dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będzie możliwe (bez powtórnego wpisania) korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach na stronie Sklepu Internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wspomniane personalizowanie Sklepu Internetowego, ALOVESTUDIO sugeruje wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

IV) Prawa właścicieli danych osobowych

 1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
  • Każda zgoda na przetwarzanie danych udzielona ALOVESTUDIO może być wycofana przez Klienta
  • Cofnięcie zgody dot. przetwarzania danych przez Klienta ma skutek od momentu jej wycofania.
  • Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez ALOVESTUDIO zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.
  • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie stanowi dla Klienta żadnych konsekwencji. Może mieć jednak wpływ na korzystanie z funkcji Sklepu Internetowego, które mogą być świadczone jedynie za zgodą na przetwarzanie danych.
 2. Prawo Klienta do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  • Klient, którego dotyczą dane osobowe ma prawo w każdym momencie wnieść sprzeciw w związku z przetwarzaniem jego danych osobowym (w tym profilowania) jeśli ALOVESTUDIO przetwarza jego dane osobowe zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem, tj. wykorzystywaniem w celach marketingu usług i produktów, prowadzenia statystyk w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu Internetowego.
  • Wysłanie przez Klienta wiadomości elektronicznej (e-maila) z rezygnacją z otrzymywania komunikatów i informacji marketingowych dotyczących usług i produktów oznacza wyrażenie przez Klienta sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych oraz profilowania we wspomnianych celach.
  • W przypadku gdy sprzeciw Klienta w związku z przetwarzanie danych osobowych okaże się zasadny oraz nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych, wówczas dane Klienta zostaną przez ALOVESTUDIO usunięte.
 3. Prawo Klienta do usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  • Klient może żądać usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia danych osobowych przysługuje Klientowi jeżeli:
   • dane osobowe Klienta nie są już potrzebne do celów do których zostały zebrane lub były przetwarzane;
   • Klient cofnął zgodę w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
   • Klient wniósł sprzeciw odnośnie wykorzystania danych osobowych do celów marketingowych;
   • Dane osobowe Klienta są przetwarzanie niezgodnie z prawem;
   • Istnieje konieczność usunięcia danych osobowych Klienta w celu wywiązania się z obowiązku prawnego zgodnie z prawem Unii lub prawem Państwa członkowskiego, któremu ALOVESTUDIO podlega.
  • ALOVESTUDIO może zachować pewne dane osobowe (pomimo żądania ich usunięcia) w zakresie, który jest niezbędny do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wywiązania się z prawnego obowiązku dot. przetwarzania na mocy prawnej Unii lub prawa państw jakim ALOVESTUDIO podlega. Mowa tutaj o danych osobowych obejmujących: adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer zamówienia, które zachowywane są w celu rozpatrywania roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczonymi usługami.
 4. Prawo Klienta do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  • Klient może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Efektem tego jest brak możliwości korzystania z pewnych funkcjonalności oraz usług Sklepu Internetowego do czasu rozpatrzenia żądania Klienta. W tej sytuacji ALOVESTUDIO nie wysyła żadnych komunikatów m.in. marketingowych.
  • Klientowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych w przypadkach gdy:
   • przetwarzanie danych nie jest zgodne z prawem, a zamiast ich usunięcia Klient żąda ograniczenia ich wykorzystywania.
   • uważa swoje dane osobowe za nieprawidłowe – w takim przypadku ALOVESTUDIO ogranicza wykorzystanie wspomnianych danych do czasu sprawdzenia prawidłowości tych danych, nie dłużej niż na 7 dni;
   • dane osobowe Klienta przestały być potrzebne do celów w jakich zostały zebrane ale są one niezbędne Klientowi do ustalenia lub obrony roszczeń;
   • Klient wniósł sprzeciw w stosunku do wykorzystania jego danych.
 5. Prawo Klienta do dostępu do danych osobowych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  • Klientowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza on jego dane osobowe. Jeżeli tak się dzieje, Klientowi przysługuje prawo do:
   • uzyskania dostępu do swoich danych
   • uzyskania kopii swoich danych
   • uzyskania informacji o celach przetwarzania danych osobowych, a także o odbiorcach tych danych oraz okresie przechowywania tych danych.
 6. Prawo Klienta do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  • Klientowi przysługuje prawo do żądania sprostowania jego danych osobowych. Klient może zażądać także uzupełnienia danych osobowych. Odbywa się to poprzez skierowanie prośby na adres e-mail podany w punkcie V) niniejszej Polityki Prywatności.
 7. Prawo Klienta do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  • Klientowi przysługuje prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które dostarczył ALOVESTUDIO oraz wysłania ich do innego administratora danych. Klient ma także prawo zażądać przesłania jego danych przez ALOVESTUDIO bezpośrednio takiemu administratorowi – jeżeli możliwości techniczne na to pozwalają.
 8. W momencie gdy Klient wystąpi z żądaniem związanym z którymś z powyższych przysługujących mu praw, ALOVESTUDIO spełni żądanie lub odmówi jego spełnienia niezwłocznie, ale nie później niż miesiąc po jego otrzymaniu.
 9. Istnieje możliwość składania przez Klienta zapytań, skarg oraz wniosków dotyczących przetwarzania jego danych osobowych.
 10. Klient może żądać od ALOVESTUDIO kopii standardowych klauzul umownych. Zapytanie może być kierowane zgodnie z punktem V) niniejszej Polityki Prywatności.
 11. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli naruszone zostały jego prawa do ochrony danych osobowych lub inne prawa na mocy RODO.

V) Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

 1. W razie pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności prosimy o kontakt na adres: kontakt.kamilcz@gmail.com
 2. ALOVESTUDIO zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki Prywatności o czym poinformuje Klientów z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2019 r.